Tjänster från ditt återvinningsföretag

den .

För att minska klimatpåverkan och minimera vår användning av naturens resurser är det viktigt att återvinna en så stor del av allt material som är möjligt. Detta är de allra flesta av oss medvetna mycket väl medvetna om.

Steg att följa för att skapa en miljöpolicy för ditt företag

den .

Varje år hanterar vi tusentals ton metaller av olika slag. Något vi har lagt märke till är att vissa företag inte har någon miljöpolicy eller miljöpolitik. Vi jobbar endast med entreprenörer som är miljögodkända. För att underlätta eventuella framtida samarbeten är det bra om det finns någon form av miljöpolicy eller miljöpolitik i verksamheten.