Logistiklösning

Stålbolaget har 100-tals containrar utplacerade i hela Sverige.

I dessa containrar faller metall och järnskrot som levereras till Osby för klassning, omlastning och eventuell sortering. Därifrån levereras material vidare till smältverk eller till legobearbetningsföretag som åt stålbolaget bearbetar fram en hög kvalitetsråvara som sedan säljs till olika smältverk i Europa.

 

"Leverantörsanpassad hantering är av högsta prioritet och effektivt transportsystem är nödvändig för vår verksamhet"     

_________________________________________________________________________________________________