Miljöpolicy

 Stålbolagets engagemang inom miljöområdet skall kännetecknas av öppenhet och förutseende med hänsyn till dagens och morgondagens krav från samhälle, kunder, leverantörer och medarbetare.

 

Detta innebär att vi ska:

  • Utbilda och motivera personal/samarbetspartners att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.
  • Vid inköp prioritera produkter och tjänster med mindre miljöbelastning framför i övrigt likvärdiga alternativ.
  • Ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och förebygga miljöföroreningar.
  • Följa aktuell miljölagstiftning och andra samhällskrav.
  • Redovisa vårt miljöarbete för våra kunder, leverantörer och berörda myndigheter.
  • Arbeta med konkreta mätbara miljömål och följa upp dessa.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.

Kvalité och miljöcertifierad
Vi anlitar endast miljögodkända entreprenörer och allt vårt arbete finns dokumenterat enligt ISO 9001 samt ISO 14001.