Vi återvinner ditt järnskrot

Återvinning av järnskrot är en viktigt del för att skapa ett mer klimatsmart och resurseffektivt samhälle och vi ser avfallet som en resurs som kan återanvändas för energiutvinning eller till en ny produkt. Vi ser miljömässiga och ekonomiska möjligheter med att sälja järnskrot och leverantörsanpassad hantering samt ett effektivt transportsystem är väsentliga pelare i vår verksamhet. Stålbolaget har hundratals containrar utplacerade hos våra avtalspartners runt om i Sverige där det sorteras mässingskrot och metallskrot för att sedan transporteras för smart hantering av järnskrot och återvinning i Osby. Avfallet klassas, omlastas och i vissa fall sorters på vår återvinningscentral för att sedan levereras vidare till smältverk eller legobearbetningsföretag. Där framställs en hög kvalitetsråvara som vi säljer vidare till olika smältverk runt om i Europa. För oss är det viktigt att kunna erbjuda slutkund en råvara av högsta kvalitet.

Vi arbetar efter mätbara miljömål och utför grundliga uppföljningar för att kunna erbjuda våra kunder och partners en så miljövänlig återvinningsprocess som möjligt. Därför anlitar vi också enbart miljögodkända entreprenörer i vårt arbete och processerna finns dokumenterade enligt ISO 9001 samt ISO 14001. Som professionellt återvinningsföretag försöker vi ständigt förbättra oss, både kvalitet- och miljömässigt, och att kunna erbjuda bra skrotpriser på järnskrot.

Stålbolaget tar hand om ditt järnskrot till ett bra pris

Vad får man i betalt för järnskrot? Vi erbjuder återvinning av ditt järnskrot till marknadsmässigt pris per kg och vill att processen ska vara effektiv och smidig för våra kunder och partners. Att sälja järnskrot och kabelskrot är ett smart val för ekonomin, men lämnar också ett mer miljövänligt avtryck på jorden. Många metaller går oftast att återanvändas oändligt många gånger och blir därför en kostnadseffektiv lösning för många verksamheter . När du vill sälja järnskrot till ett bra pris så hjälper vi till att ta hand om ditt avfall och sedan starten år 1990 har allt fler kraftbolag, industrier och smältverk blivit våra samarbetspartners. Kontakta oss för ett bra pris på järnskrot och för att återvinningsprocessen ska bli så resultatrik, effektiv och smidig som möjligt.