Om företaget

Affärsidé

Att på ett miljövänligt och rationellt sätt styra flödet av återvinningsbara produkter till bästa upparbetningsindustri, för att sedan erbjuda smältverken en högsta kvalitetsråvara

Mål

Att vi av våra kunder och leverantörer uppfattas som en effektiv och smidig samarbetspartner.

Partners

Sedan starten 1990 har allt fler industrier, kraftbolag och smältverk i hela norden blivit våra samarbetspartners.

Fakta

Firmanamn: Stålbolaget I Osby AB
Verksamhetsområde: Handel med återvinningsbara produkter
Organisationsnr: 556395 - 0095
Företagsform: Aktiebolag
Övrigt: Egen fastighet, N.O. idustriomr. Osby, Innehar F-skattsedel.
Anställda: 6 + tidvis projektanställda