Kvalitetspolicy

Stålbolagets kvalitetssäkring skall vara ett system av aktiviteter som säkerställer nivån på varor och tjänster som våra kunder och leverantörer förväntar sig.

Detta innebär att vi skall:

  • vara välinformerade om våra kunders och leverantörers kvalitetsnivå.
  • uppfattats av våra samarbetspartners som ett effektivt. smidigt och välinformerat företag.
  • vidareutbilda all personal kontinuerligt i kvalitetsfrågor.
  • ständigt förbättra vårt kvalitetssystem utifrån våra kunder och leverantörers krav och förväntningar.
  • årligen uppdatera kvalitetspolicyn samt upprätta nya målsättningar och följa upp desamma.

Kvalité och miljöcertifierad
Vi anlitar endast miljögodkända entreprenörer och allt vårt arbete finns dokumenterat enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

TransQ 2018-12-12_Sida_1 900114001 AchillesAchilles