Vi lägger stort fokus på återvinning och miljö

Återvinning av material är en viktig faktor för ett mer klimatsmart och resurseffektivt samhälle och därför är det av stor vikt att ersätta nya råvaror med återvunna råvaror. Vi fokuserar på återvinning och miljö och vill hjälpa till med återvinningsprocessen för att den ska bli så effektiv och miljövänlig som möjligt. Vi är ett kvalitet och miljöcertifierat återvinningsföretag som anpassar lösningen efter behov och vi ser både miljömässiga och ekonomiska möjligheter med att arbeta aktivt med skroten som resurs. De flesta metaller går dessutom att återanvända oändligt många gånger utan att tappa i kvalitet. Kontakta oss om det finns funderingar kring vilka metaller och vilken skrot som du och din verksamhet kan återvinna. Vi skräddarsyr en lösning för just ditt företag där vi har möjlighet att sätta ut containrar eller flak där skroten eller metallerna sorteras och vi sedan tömmer vid behov.

Med hjälp av återvinningsföretag har återvinningen varit framgångsrik i Sverige, mängden skrot som återvinns har ökat kraftigt och ett av de avfallsflöden som växer snabbast är elektronik. För att erbjuda ett så miljövänligt alternativ som möjligt har det skapats lösningar där fler produkter kan återanvändas. Exempelvis kan CRT-bildskärmar återvinnas till blästringsmaterial eller röntgenglas, och plast som innehåller flamskyddsmedel kan separeras från den rena plasten så att mer plast kan återföras till kretsloppet. Återvinning och miljö är betydelsefulla områden och för oss är det viktigt att erbjuda våra kunder och partners en miljövänlig återvinningsprocess med ett resultat av högsta kvalitetsråvara och arbetar därför med mätbara miljömål och grundlig uppföljning.

För att inspirera till återvinning och minska vår miljöpåverkan är det också väsentligt att utarbeta ett smidigt transportsystem för att insamlingsprocessen ska bli klimatsmart och så smidig som möjlig. Leverantörsanpassad hantering och ett effektivt transportsystem är väsentliga pelare i vår verksamhet och därför har vi hundratals containrar utplacerade hos våra leverantörer runt om i Sverige där metall och järnskrot samlas och sedan transporteras till vår återvinningscentral i Osby. Därefter klassas materialet, omlastas och i vissa fall sorteras för att levereras till smältverk eller legobearbetningsföretag som framställer återvunna råvaror av hög kvalitet. Vi säljer sedan produkten vidare till olika smältverk som vi samarbetar med runt om i Europa. För oss är det viktigt att som professionellt återvinningsföretag kunna erbjuda slutkund en råvara av högsta kvalitet.

Återvinning och miljöpolitik går hand i hand

Den svenska återvinningen har skapat en årlig minskning av de globala koldioxidutsläppen med mer än 6 miljoner ton, vilket motsvarar ungefär 10 % av de totala svenska utsläppen av växthusgaser. Det visar att återvinning har stor miljöpåverkan om den hanteras på ett professionellt, effektivt och miljömässigt sätt. Återvinning och miljöpolitik går hand i hand genom att processen leder till att avfallsmängderna minskar, mer material återvinns och att kostnaderna sänks.

Betydelsefulla drivkrafter inom utvecklingen har till stor del varit nationella mål och styrmedel, att priserna på råvaror har ökat och att ett producentansvar har införts, vilka alla har bidragit till att återvinningen blivit ännu mer lönsam. Genom att fokusera på återvinning och miljöpolitik, underlätta för återvinningsprocessen och ge stöd till utvecklingen av klimatsmarta transportmedel kan många resurser sparas och färre avtryck kommer lämnas kvar på jorden. Att utarbeta en miljöpolicy för ditt företag är ett smart val för att vidare kunna arbeta med återvinning av företagets skrot på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt.

Stålbolaget är ett kvalitet och miljöcertifierat återvinningsföretag som hjälper till med återvinningsprocessen för att den ska bli smidig och klimatsmart för våra kunder och partners. Vi är ett professionellt återvinningsföretag i Sverige som ständigt försöker förbättra oss, både kvalitet- och miljömässigt. Vi anlitar endast miljögodkända entreprenörer i vårt arbete och alla processer finns dokumenterade enligt ISO 9001 samt ISO 14001. Vi arbetar också efter mätbara miljömål och utför grundliga uppföljningar, vilket gör att din verksamhet kan känna sig trygg med att avfallet hanteras och återvinns på ett miljövänligt sätt. Med vår gedigna erfarenhet och kunskap inom återvinning och miljöarbete ser vi fram emot att hjälpa dig.