Statistik och leveransuppföljning

 

Statistik och leveransuppföljning

Leveransuppföljning och leverantörsstatistik är en viktig del i vår verksamhet. Stålbolaget garanterar att all material är hanterad enl. gällande miljöförordningar.