Vi tar gärna hand om din koppar för kvalitativ återvinning

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för en hållbar framtid och återvinning av koppar är en väsentlig komponent för ett klimatsmart och resurseffektivt samhälle. Återvinning och miljö är betydelsefulla delar i vår verksamhet och därför anlitar vi endast miljögodkända entreprenörer i vårt arbete och processerna finns dokumenterade enligt ISO 9001 samt ISO 14001. Att återvinna metall är ett bra alternativ för både plånbok och miljö och du kan sälja koppar och skrot till bra pris hos Stålbolaget.

För en så klimatsmart återvinningsprocess som möjligt är det viktigt med optimala logistiklösningar och leverantörsanpassad hantering. Ett effektivt transportsystem är därför av högsta prioritet för oss. För en enkel och effektiv återvinning av koppar har vi hundratals containrar utplacerade hos våra avtalspartners runt om i Sverige där det sorteras stålskrot, kopparskrot och kabelskrot för att sedan levereras för en smart hantering av kopparåtervinning i Osby. På plats klassas materialet, omlastas och i vissa fall sorteras för att vidare transporteras till smältverk eller legobearbetningsföretag. Dessa framställer i sin tur en högkvalitativ råvara som vi säljer vidare till olika smältverk som vi samarbetar med runt om i Europa. Eftersom metaller kan återvinnas hur många gånger som helst skapas ett cirkulärt kretslopp, vilket är en viktig del i ett klimatsmart samhälle.

Stålbolaget erbjuder marknadsmässigt skrotpris för din koppar

Vi vill att återvinningsprocessen ska vara miljövänlig och smidig för våra kunder och partners och som professionellt återvinningsföretag försöker vi ständigt förbättra oss själva samt våra processer. Stålbolaget ser miljömässiga och ekonomiska möjligheter med att aktivt arbeta med råvaran som resurs, dels för att återanvändas i en ny produkt eller för effektiv energiutvinning. Vi tar gärna hand om din koppar för återvinning till ett bra pris!

Kontakta oss för ett bra skrotpris på koppar

Sedan vår start år 1990 har allt fler industrier, kraftbolag och smältverk runt om i Sverige och i Europa blivit våra samarbetspartners och vi arbetar med mätbara miljömål samt gör en grundlig uppföljning för att kunna säkerställa en miljövänlig återvinningsprocess. Stålbolaget erbjuder ett bra skrotpris på koppar och hjälper till med att skapa återanvändning av koppar genom att ersätta de nya råvarorna med återvunna. Kontakta oss för att få ett rimligt skrotpris på koppar och för att bidra till en miljövänligare återvinning.