Skicka din kabelskrot till återvinning

För en hållbar framtid är det viktigt att återvinna avfall i så stor utsträckning som möjligt och som återvinningsföretag tar vi gärna hand om din kabelskrot. På så sätt kan vi ersätta utvinningen av nya råvaror med återvunnet material och därmed också minska energianvändningen. Vi ser på avfallet som en resurs som kan användas till en ny produkt eller återanvändas för energiutvinning. Återvinning och miljö är betydelsefulla områden för oss och vi vill att återvinningsprocessen ska bli så miljövänlig som möjligt för våra kunder och partners. För att kunna garantera detta anlitar vi bara miljögodkända entreprenörer i vårt arbete och alla våra processer finns dokumenterade enligt ISO 9001 samt ISO 14001. Både kvalitet- och miljömässigt försöker vi ständigt förbättra oss och vi arbetar efter mätbara miljömål och utför grundliga uppföljningar.

Varför bör man sälja kabelskrot?

Att sälja kabelskrot är ett miljövänligt val, men vi ser också ekonomiska möjligheter med att återvinna kabelskrot. För att återvinningsprocessen ska bli effektiv och smidig för våra kunder och partners har vi hundratals containrar utplacerade hos våra avtalspartners runt om i Sverige. Där sorteras kabelskrot och metallskrot för att sedan transporteras för smart hantering av kabelskrot och återvinning i Osby. Avfallet klassas, omlastas och i vissa fall sorteras för ytterligare transport till smältverk eller legobearbetningsföretag som framställer en hög kvalitetsråvara. Vi säljer sedan produkten vidare till olika smältverk runt om i Europa och det är viktigt att vi kan erbjuda slutkund en råvara av högsta kvalitet.

Ett bra pris på kabelskrot hos Stålbolaget

Kontakta oss för en smidig och miljövänlig koppar återvinning och för återvinning av kabelskrot till bra priser! Leverantörsanpassad hantering och ett effektivt transportsystem är väsentliga pelare i vår verksamhet och vi vill att det ska vara enkelt att sälja kabelskrot. Stålbolaget är ett kvalitet och miljöcertifierat återvinningsföretag och sedan starten år 1990 har allt fler industrier, smältverk och kraftbolag runt om i Sverige och Europa blivit våra samarbetspartners. Vi hoppas att också bli ditt val av återvinningsföretag!